Buffervaten - Energiebuffer

Energiebuffer

Een warmtepomp of thermische zonnepanelen zorgen vaak voor warmte of warm water wanneer er niet meteen behoefte aan is. Deze gratis energie gaat dus gewoon verloren.

Met een buffervat kunt u de geproduceerde warmte bewaren tot u deze nodig heeft.

Buffervat versus boiler

Een buffervat lijkt op het eerste gezicht op een klassieke boiler, maar niets is minder waar.

Daar waar een boiler instaat voor de productie van warm water, zorgt een buffervat voor de langdurige opslag of ‘buffering’ van energie in water voor verwarmingsdoeleinden. Die warmte-energie wordt door een ander systeem geproduceerd: bij voorkeur met hernieuwbare energie zoals zonne-energie, warmtepomp, open haard, cv-haard of een hout(pellet)ketel. Maar op een buffervat kunnen evengoed klassieke systemen op aardgas of stookolie worden aangesloten.

Bovendien heeft een buffervat meerdere aansluitpunten waardoor u meerdere warmwaterbronnen op de techniek kan combineren.

In dit buffervat wordt in de eerste plaats energie opgeslagen die door thermische zonnepanelen wordt aangeleverd. De aanvullende warmte wordt geproduceerd door een gasketel. Een buffervat verschilt ook van de klassieke boiler door de isolatiegraad die een pak hoger ligt bij een buffervat.
Bovendien kan een buffervat ook meer warm water opslaan en bewaren in vergelijking met een boiler. De inhoud kan variëren van 300 tot 2.000 liter.

Dankzij die enorme capaciteit maakt een buffervat de verwarmingsinstallatie rendabeler en flexibeler.

Men maakt de warmte immers aan op momenten dat dit goedkoop is. Wanneer er thermische panelen aan het vat gekoppeld zijn, is dat bij overvloedige zonneschijn. Koos u voor een open haard, dan is dat in de tussenseizoenen of in de winter wanneer u ’s avond voor tv zit. De overtollige warmte blijft in het buffervat bewaard tot u die nodig heeft voor de verwarming of warmwaterproductie.

Dankzij een buffervat kan u overigens de verzamelde warmte ook herverdelen van en naar verschillende toestellen. Zo voorkomt u dat uw installatie tijdens een piekmoment extra energie moet gaan halen uit duurdere en of minder milieuvriendelijke energiebronnen (zoals elektriciteit) omdat op dat ogenblik de hernieuwbare energiebron niet beschikbaar is.

Gelaagde wateropslag

In een gesofisticeerde versie van een buffervat wordt het warme water in verschillende temperatuurlagen opgeslagen. Hoe hoger in het vat, des te hoger de temperatuur van het water. De temperatuur kan in de hoogste laag oplopen tot 95° Celsius. De warmte wordt in functie van de toepassing uit de juiste laag gehaald.

Doorgaans wordt de warmte uit de bovenste lagen gebruikt voor het sanitair warm water en dat van de onderliggende lagen voor de verwarming. Ook de hoeveelheid water die de buffer opslaat, kan sterk variëren.

De installateur houdt hiervoor onder meer rekening met het vermogen van de regeneratieve bron(nen) – in het geval van een houtkachel is dat bijvoorbeeld ongeveer 30 à 40 liter per kW vermogen. In het geval van thermische zonnepanelen voorziet men doorgaans 50 tot 70 liter per vierkante meter paneeloppervlakte.

Naast het vermogen van de verschillende bronnen speelt ook de energiebehoefte van de consument een  doorslaggevende rol. Daarbij kijkt de installateur naar het gebruik van het buffervat voor verwarming (radiator of vloerverwarming) en/of warm water voor tappunten. In dat laatste geval speelt het aantal tappunten en het debiet op die plaatsen een rol. De inhoud van het buffervat wordt altijd voldoende ruim becijferd om stagnatie en dus stoomvorming te vermijden.

In een thermisch gelaagd buffervat wordt het water in verschillende temperatuurlagen opgeslagen. De gewenste warmte wordt in functie van de toepassing (vloerverwarming, sanitair warm water...) uit de juiste laag gehaald.

Tijdens of na de bouwwerken

Gezien de omvang van een buffervat – een inhoud van 500 of 1.000 liter vraagt toch al wat ruimte – installeert u deze bij voorkeur al tijdens de bouwwerken.

Het vat wordt met andere woorden in de juiste positie geplaatst wanneer daar nog voldoende bewegingsruimte toe is. De aansluitingen op de technieken kunnen dan in een latere fase gebeuren. Bent u helemaal overtuigd van het nut van een buffervat, maar is uw woning al voltooid? Geen nood, met wat extra inspanningen van de installateur kan het vat alsnog later geïnstalleerd worden.

In sommige situaties helpt het om de isolatie tijdelijk te verwijderen waardoor de tank wel door een deuropening, kelder- of zoldergat kan passen. Nadien is het dan zaak de isolatie zo correct mogelijk terug aan te brengen.

Houdbaarheid

De opgeslagen energie in het buffervat is uiteraard niet eeuwig beschikbaar. Hoe lang dan wel, is afhankelijk van de isolatie van het buffervat en de mate waarin de warmte in het buffervat wordt gebruikt. Zo’n isolatiepakket kan al snel oplopen tot 12cm of meer. In ieder geval, hoe beter de isolatie, hoe langer u het water in het vat op temperatuur kan houden.

Een gemiddeld warmteverlies van een buffervat ligt tussen 2,8 tot 6 kWh op 24 uur. Concreet betekent dit dat u met een gewoon buffervat toch 2 tot 3 dagen van de opgeslagen warmte gebruik kan maken.

Om de warmte uit het buffervat te kunnen benutten, wordt de verwarmingsinstallatie op het buffervat aangesloten. Wanneer er een warmtevraag is, zal de verwarmingsinstallatie in eerste instantie de energie uit het buffervat gebruiken om de gevraagde warmte (voor verwarming of sanitair gebruik) te leveren.

Pas wanneer de geleverde energie uit het buffervat niet volstaat, zal het systeem op zijn primaire brandstof terugvallen.

Tijdens je keuze is het belangrijk om na te gaan hoe je wil verwarmen en wat er het beste past bij je woning. De medewerkers van Johan Goens begeleiden je graag in deze zoektocht en leggen je uit wat er belangrijk is om te weten tijdens de aankoop van buffervaten.

Onze techniekers zijn reeds enkele jaren vertrouwd met het installeren, onderhouden en herstellen van buffervaten. Zo krijgt U de garantie dat U wij U correct informeren en U nog lang genot heeft van uw buffervatenin uw woning.

Heeft u nog vragen of wenst een offerte, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Team Johan Goens
Verwarming en Sanitair Goens Veurne

 

Energie buffervat boiler Energie boiler buffervat