Soorten Ventilatie

Meest toegepaste vantialatiesystemen

Ventilatiesysteem C

Hier wordt de vuile binnen lucht onttrokken van de zuivere buitenlucht. Zelfregeldende toevoerroosters zorgen ervoor dat de propere buitenlucht de woonruimtes kan binnenstromen, de afvoerroosters hebben hierbij een vast ingesteld luchtafvoerdebiet.

Men kan de ventilator dan voorzien van zowel wisselstroom of een energiezuinige gelijkstroom motor.

Ventilatiesysteem C+

Dit systeem wordt meest toegepast in keukens, badkamers,wasplaatsen, sanitaire ruimtes...enz.

De vuile of vochtige binnen lucht wordt afgezogen door zelfmodulerende afvoerroosters die de aanwezigheid, of vochtgehalte gaan dedecteren. De propere binnenlucht kan op zijn beurt via zelfregelende toevoerroosters de diverse ruimtes binnenstromen.

Men kan de ventilator dan voorzien van zowel wisselstroom of een energiezuinige gelijkstroom motor.

Ventilatiesysteem D of balansventilatie

Dit is het meest geavanceerde ventilatiesysteem. In het ventilatiesysteem D is warmterecuperatie voorzien, wat een daling van de energiefactuur met zich mee brengt. Er is slechts een gering warmteverlies.

In de vochtige ruimtes zoals de keuken, badkamer, sanitaire ruimtes wordt de vuile en of vochtige lucht afgezogen. De warmte wordt eraan onttrokken en gemengd met verse lucht.

 

Ventilatie systeem D Goens Johan Veurne Ventilatiesysteem C Goens Johans Veurne